معرفی شرکت و برند مونلو Monello

کمپانی مونلو در ۲۰۰۱ تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در منطقه کوهستانی ایالت ریو گرانده دو سول ، در شهر گاریبالدی در کشور برزیل، قرار داشت. با هدف برآوردن تمام نیازهای حیوانات خانگی و سرپرستان آنها در بازار غذای حیوانات خانگی.

Continue reading